Pomodoro na menuju

Posted on

Slejkoprej pride znotraj ekipe do izgube fokusa, naveličanosti in posledično manjše efikasnosti in to kljub jasno postavljenim ciljem, komitmentu posameznikov, daily meetingom SCRUM itn. Ker je potrebno strmeti nenehnemu izboljšanju procesa, smo v ekipi poskusili t.i. tehniko “pomodoro”.

Kot pravi Wiki (http://en.wikipedia.org/wiki/Pomodoro_Technique) gre za tehniko upravljanja s časom, ki zagotavlja uporabnikom optimalni fokus in svežino, posledično se naloge hitreje dokončajo z manj utrujenosti. To se naredi tako, da se s pomočjo ure meri 25 minutne intervale, v katerih se zbrano in brez prekinitev izvaja reševanje nalog. Po pretečenih 25 minutah, vzamejo sodelujoči  kratek 4 minutni odmor in nato ponovijo vajo. Na vsake toliko pretečenih ciklov pomodoro, se vzame daljši odmor.

Omenjeno tehniko uporabljamo v ekipi zadnje 3 mesece in rezultati so navdušojoči. V manj časa opravimo bistveno več dela. Osebno uporabljam tehniko tudi doma, pri opravilih, kjer je potrebna velika mera zbranosti.

Pa še velik fun je..

photo-1

Slika: prikaz opravljenih 4 (od 10) ciklov pomodoro na white boardu.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s